Zawartość

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. wyłączenia odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów ze względu na interes społeczny

Data: 
2016-03-14
słowa kluczowe: 

W ustawie Prawo o prokuraturze wyłączono odpowiedzialność dyscyplinarną za działanie lub zaniechanie prokuratora podjęte wyłącznie w interesie społecznym. Rozwiązanie to krytycznie ocenił Sąd Najwyższy, wskazując w opinii do projektu ustawy – Prawo o prokuraturze, że działanie w interesie społecznym jest wpisane w istotę zawodu prokuratora i działalności prokuratury jako organu ochrony prawnej. Przyjęcie, że działanie lub zaniechanie prokuratora podjęte wyłącznie w interesie społecznym nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego, stwarza ryzyko szerokiej interpretacji, która może prowadzić do uchylenia się prokuratora od odpowiedzialności dyscyplinarnej nawet w przypadku rażącej i oczywistej obrazy prawa. W ocenie Rzecznika kwestionowane rozwiązanie wywołuje jeszcze większe wątpliwości w kontekście ograniczonej odpowiedzialności karnej prokuratora, którego chroni immunitet.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie uzasadnienia dla wprowadzonej regulacji prawnej.

Galeria

  • Posąg Temidy z wagą
    Sprawiedliwość