Zawartość

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. zasad funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

Data: 
2016-03-15
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego o pilne podjęcie prac nad nowelizacją ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, która określi prawa i obowiązki osób umieszczonych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Ośrodek jest podmiotem leczniczym podlegającym Ministrowi Zdrowia, jednak faktycznie umieszczone tam osoby są pozbawione wolności, bez określenia terminu. W praktyce osoby przebywające w Ośrodku po odbyciu kary pozbawienia wolności spotykają się z ograniczeniami znacznie szerszymi niż w jednostce penitencjarnej. Mimo to ograniczenia ich praw wprowadzane są wyłącznie w oparciu o postanowienia Regulaminu wewnętrznego Ośrodka. Taki stan rzeczy nie może być akceptowany, ponieważ jest sprzeczny ze standardami konstytucyjnymi.

IX.517.77.2015

Galeria

  • Widok z lotu ptaka na budynki w lesie

    KOZZD Gostynin