Zawartość

Wystąpienie do MS ws. zróżnicowanego wieku uprawniającego do zawarcia małżeństwa

Data: 
2015-12-01

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość wyrażenia przez sąd opiekuńczy zgody na zawarcie małżeństwa wobec kobiety, która ukończyła szesnaście lat. Nie przyjęto natomiast analogicznych regulacji dotyczących mężczyzn. Zdaniem Rzecznika obowiązujące rozwiązanie można ocenić jako dyskryminujące ze względu na płeć, a także naruszające prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Należałoby się także zastanowić, czy przepisy w ogóle powinny przewidywać możliwość wyrażenia zgody przez sąd na zawarcie związku małżeńskiego osobom poniżej osiemnastego roku życia. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie, a ponadto rozważenie zmiany przepisów poprzez rozszerzenie możliwości uzyskania zezwolenia sądu na zawarcie małżeństwa w wieku szesnastu lat na mężczyzn albo ustanowienie jednolitego dla wszystkich wieku małżeńskiego w wysokości osiemnastu lat.

 

Galeria

  • Dwie obrączki w ksiączki na książce
    Małżeństwo