Zawartość

Do MS ws. zwrotu utraconego zarobku w związku udziałem w postępowaniu sądowym w charakterze świadka

Data: 
2015-05-14
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje wnioski dotyczące określonej przez ustawodawcę górnej granicy należności zwrotu za utracony zarobek lub dochód w związku z występowaniem w charakterze świadka w czynnościach postępowania na wezwanie sądu lub organu postępowania przygotowawczego.

W kierowanych do Rzecznika wnioskach podnoszony jest zarzut, iż w związku z udziałem w czynnościach procesowych w postępowaniu sądowym w roli świadka, budżet rodzinny zostaje znacznie uszczuplony na skutek przyznania zbyt niskiej rekompensaty z uwagi na określenie przez ustawodawcę maksymalnej należności za utracony zarobek lub dochód. W 2015 roku górna granica utraconego dochodu lub zarobku przez świadka w związku ze stawiennictwem na wezwanie sądu lub organu postępowania przygotowawczego nie może być wyższa niż 81,26 zł. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy planowane są prace legislacyjne zmierzające do nowelizacji obowiązującego w omawianym zakresie unormowania. 

 

Galeria

  • Banknoty 20-zlotowe

    Pieniądze