Zawartość

Do MSWiA ws. poprawy warunków mieszkaniowych społeczności romskiej

Data: 
2015-12-18
słowa kluczowe: 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje stworzenie kompleksowego programu, niezależnego od realizowanego obecnie Programu integracji społeczności romskiej, którego celem byłoby wyłącznie zaplanowanie i sfinansowanie procesu poprawy warunków mieszkaniowo-bytowych na osiedlach romskich na terenie całej Polski. Należałoby także zastanowić się nad rozwiązaniami, które zachęcą samorządy terytorialne do większego zaangażowania w działania na rzecz poprawy warunków życia lokalnych społeczności romskich. W ciągu ostatnich dwóch lat pracownicy Biura RPO dwukrotnie odwiedzili osiedla romskie w województwie małopolskim. Warunki mieszkaniowe na terenie osiedli nadal są bardzo złe. Prace inwestycyjne podejmowane przez samorządy gminne, częściowo finansowane ze środków pochodzących z Programu, mają głównie charakter doraźny. Jak wynika z przeprowadzonych wizytacji, w ocenie władz samorządowych właściwym rozwiązaniem problemów mieszkaniowych społeczności romskiej jest wykup mieszkań lub domów poza osiedlami, często w innych gminach. Niestety, brakuje alternatywnych propozycji poprawy sytuacji mieszkańców osiedli romskich, co w sytuacji braku zgody Romów na zmianę miejsca zamieszkania prowadzi do impasu.  Tymczasem to wyłącznie od woli władz samorządowych zależy wystąpienie z wnioskiem o uruchomienie środków z Programu, a także ocena potrzeb i oczekiwań społeczności romskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz podjęcie działań, które już obecnie zwiększą aktywność władz samorządowych w korzystaniu z możliwości, jakie w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych stwarza Program integracji społeczności romskiej w Polsce.

 

Galeria

  • Tęcza nad łąką
    Równe traktowanie