Godło RP
Zawartość

Do MSWiA ws. sytuacji prawnej osób nieposiadających żadnego obywatelstwa

Data: 
2015-12-04

Obowiązujące przepisy nie są dostosowane do specyfiki sytuacji prawnej osób nieposiadających żadnego obywatelstwa, na co wskazują w swoich raportach polskie i międzynarodowe organizacje pozarządowe. Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje wprowadzenie procedury identyfikacji tej grupy osób, jak również odpowiedniej procedury prawnej umożliwiającej legalizację ich pobytu w Polsce. Jednocześnie Rzecznik prosi o poinformowanie na temat prac nad ratyfikacją Konwencji o ograniczeniu bezpaństwowości, a także o przekazanie stanowiska resortu spraw wewnętrznych w kwestii zasadności ratyfikacji przez Polskę Konwencji o statusie bezpaństwowców.

  • Ludzie  machający rękami
    Ludzie