Zawartość

Do MZ ws. recept przekazywanych pocztą elektroniczną

Data: 
2015-12-01

P

Na mocy znowelizowanej ustawy Prawo farmaceutyczne pacjent będzie mógł otrzymać informację o wystawionej recepcie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub w formie wydruku. Obowiązujące przepisy nie zawierają jednak wystarczających gwarancji ochrony danych osobowych zawartych w recepcie przekazywanej na adres poczty elektronicznej pacjenta. Pomimo tego, że przekazywane dane będą stanowiły w znacznej mierze dane o charakterze wrażliwym w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, ustawodawca nie wprowadził obowiązku zabezpieczenia przesyłanej informacji, chociażby poprzez konieczność przekazywania jej drogą szyfrowaną. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o wyjaśnienie dopuszczalności wprowadzenia kwestionowanej regulacji.

 

Galeria

  • termometr
    Służba zdrowia