Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Do Pełnomocnika Rządu ws. nowelizacji ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

Data: 
2014-02-24
słowa kluczowe: 

 

W maju 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich przekazała uwagi dotyczące brzmienia i funkcjonowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Rzecznik wskazała na niedostatki oraz niedoskonałości przepisów tej ustawy, wymagające interwencji ustawodawcy. Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące spraw sądowych, w których podstawą roszczenia były przepisy ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, mogą świadczyć o tym, że ofiary dyskryminacji otrzymały narzędzie o dość niskim stopniu efektywności. Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, podzielając opinię co do słuszności postulatów zmian w ustawie, wskazała, że zakończenie swoich prac nad projektem nowelizacji ustawy przewiduje na koniec pierwszego kwartału 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o udzielenie informacji o aktualnym stanie prac Rady Ministrów nad nowelizacją ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz wynikach konsultacji międzyresortowych w sprawie przygotowania ratyfikacji Protokołu Nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.