Zawartość

Do Przewodniczącego PKW ws. dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Data: 
2015-12-10

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzili przed wyborami do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 roku, inspekcje wybranych lokali obwodowych komisji wyborczych mających status dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Ocenie podlegały przede wszystkim warunki techniczne lokali określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. W przeważającej większości kontrolowanych lokali stwierdzono uchybienia, takie jak: brak oznakowania krawędzi stopni schodów oraz szklanych przegród w lokalu, niedostosowanie miejsc zapewniających tajność głosowania, czy też zbyt wysokie progi drzwi wejściowych. Ponadto wiele barier dla osób niepełnosprawnych istniało w bezpośredniej okolicy lokali wyborczych, m.in. wąskie furtki, uszkodzone podjazdy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o rozważenie podjęcia w przyszłości skutecznych działań mających na celu zapewnienie ochrony praw wyborczych wyborców niepełnosprawnych.

 

Galeria

  • Grafika: biało-czerwona urna wyborcza

    Prawo wyborcze