Zawartość

Do Przewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka ws. powołania podkomisji ds. wykonywania przez Polskę wyroków ETPC

Data: 
2016-03-09

Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował o powołanie sejmowej podkomisji ds. wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, popierając inicjatywę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Realizacja tego postulatu przyczyniłaby się do podniesienia standardu ochrony praw człowieka w Polsce, wynikającego z konwencji międzynarodowych.

Polska jako strona Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, uznająca jurysdykcję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do przyjmowania skarg indywidualnych, jest zobowiązana do wprowadzania rozwiązań legislacyjnych zgodnych ze standardami wynikającymi z Konwencji oraz do zapewnienia wykonywania orzeczeń tego Trybunału.

Rzecznik Praw Obywatelskich niejednokrotnie zwracał uwagę na celowość wypracowania systemowego rozwiązania umożliwiającego efektywne wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wspierając działania podejmowane w tym celu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Kluczową rolę parlamentów krajowych w procesie wdrażania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz konieczność wprowadzenia skutecznej kontroli nad wykonywaniem tych orzeczeń wielokrotnie podkreślało także Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.
 

Galeria

  • Owalny budynek nad wodą
    Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu