Zawartość

Do Rzecznika zwróciła się 21-letnia kobieta w ciąży, skarżąc się, że mieszkający z nią partner stosuje wobec niej przemoc fizyczną i psychiczną. Jest w depresji i prosi o udzielenie pomocy.

Data: 
2017-05-31
Położenie: 
  • Bielsko-Biała
    Polska
słowa kluczowe: 

Wystąpiono do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o zbadanie przedstawionej przez Wnioskodawczynię sprawy oraz udzielenie jej pomocy w ramach posiadanych kompetencji (VI.518.2.2017).

Z treści odpowiedzi MOPS wynika, że po otrzymaniu pisma Rzecznika pracownik socjalny MOPS wraz z dzielnicowym Komisariatu Policji udali się do miejsca zamieszkania kobiety. Partner wnioskodawczyni przyznał się do agresywnych zachowań (wulgarnie wyzywał, popychał, uderzył w twarz). Pracownik socjalny sporządził Niebieską Kartę, poinformował ofiarę przemocy o procedurze „Niebieskiej Karty", spotkaniach grup roboczych, formach i miejscach udzielania pomocy psychologicznej i prawnej na terenie miasta oraz o przysługujących jej prawach (np. możliwości dochodzenia alimentów, ubiegania się o mieszkanie socjalne). Wnioskodawczyni korzysta z zaproponowanej pomocy psychologicznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i jest w stałym kontakcie z pracownikiem socjalnym.

Galeria

  • Zaciśnięta pięść uderzająca w stół
    Przemoc