Zawartość

„Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami na kolei" - publikacja Urzędu Transportu Kolejowego

Data: 
2020-08-04

W trosce o zwiększenie dostępności kolei i jakości usług dla pasażerów i klientów z niepełnosprawnościami, Urząd Transportu Kolejowego przygotował publikację „Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami na kolei".

Przewodnik obejmuje procedury postępowania pracowników kolei wobec różnych grup pasażerów i klientów ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, narządu ruchu oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

W ocenie prezesa UTK Ignacego Góry stosowanie przez wszystkich pracowników kolei wskazówek i dobrych praktyk zawartych w przewodniku przyczyni się do znaczącego zredukowania barier na rynku kolejowym.

Rzecznik Praw Obywatelskich z uznaniem przyjął tę inicjatywę.

Poradnik publikujemy w załączniku poniżej 

 

Galeria

  • Znak oznaczający miejsce parkingowe dla osób na wozkach

    Prawa osób z niepełnosprawnościami