Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Dodatkowy urlop wypoczynkowy [art. 27 – Praca i zatrudnienie]

Zgodnie z art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Dodatkowy urlop wypoczynkowy udzielany jest na takich samych zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy.


[więcej]


Ile pracujemy w ciągu roku?


wykres: Ewa Tułodziecka – Czapska, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich