Zawartość

Dofinansowanie zakupu windy dla niepełnosprawnego syna.

Data: 
2017-11-14
Położenie: 
  • Katowice
    Polska

36-letni mężczyzna w wyniku urazu rdzenia kręgowego ma czterokończynowe porażenie. Cierpi też na przeczulicę skóry i spastyczność mięśni. Mężczyzna nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie. Całe jego życie toczy się w jednym pokoju. Po wyjściu opiekunki mężczyzna aż do dnia następnego nie jest w stanie nawet zmienić pozycji ciała. Jego matka zajmująca parter domu z uwagi na problemy zdrowotne nie sprawuje opieki nad synem. Jej pomoc ogranicza się jedynie do podania posiłków, które otrzymuje z MOPS-u. Codzienne funkcjonowanie mężczyzny pomogłaby usprawnić winda. Urządzenie kosztuje około 80 tysięcy złotych. Na jej zakup mógłby dostać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przepisy mówią, że dofinansowanie może stanowić nawet do 95 procent kosztów danego przedsięwzięcia, a wkład własny to jedynie 5 procent. Jak wynika jednak z reportażu, kwoty przeznaczane przez Urząd Miasta Katowice na likwidację barier architektonicznych w domach osób z niepełnosprawnosciami są znacznie niższe. Możliwa kwota dofinansowania to 8 tysięcy zł. Przy świadczeniu rentowym w wysokości 1 tysiąc zł, które otrzymuje mężczyzna, jej zakup staje się całkowicie niemożliwy.

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach zwrócił się do Prezydenta Miasta Katowic o odniesienie się do informacji dotyczących braku możliwości udzielenia realnego wsparcia na likwidację barier architektonicznych w mieszkaniu interesanta (BPK.815.8.2017). Poprosił również o wskazanie, jaka pomoc jest obecnie udzielana mężczyźnie, ewentualnie rozważenie możliwości zwiększenia jej zakresu, mając na uwadze fakt, iż istniejące niepełnosprawności w sposób całkowity uniemożliwiają mężczyźnie godne życie.

Wiadomo już, że pracownik socjalny skontaktował się z mężczyzną w celu ustalenia jego sytuacji i rozeznania potrzeb. Z uwagi na sytuację mężczyzny urzędnicy rozważają odstąpienie od przyjętych zasad i przyznanie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych na najwyższym 95 % poziomie wartości inwestycji. Ponadto trwają poszukiwania wolontariusza, który mógłby pomagać interesantowi. Zaproponowano również udział w programie jednej z fundacji „Akademia życia”, który to program ma za zadanie pomóc w usamodzielnianiu się osób z niepełnosprawnościami. Interesant rozważa przyjęcie propozycji Fundacji. Prezydent Miasta wskazał również, że umożliwiono mężczyźnie skorzystanie z bezpłatnej porady prawnej w miejscu zamieszkania. 

Galeria

  • Klatka schodowa bez windy

    Niepełnosprawność