Godło RP

Doradca RPO wziął udział w seminarium organizowanym w Padwie, poświęconym problematyce krajowych mechanizmów prewencji.

Data: 
Od 2008-04-09 do 2008-04-10