Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Dostępność publicznych witryn internetowych dla osób z niepełnosprawnością [art. 9 - Dostępność]

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie podjęcia koniecznych działań na rzecz dostosowania publicznych stron internetowych do potrzeb osób narażonych na wykluczenie cyfrowe.

 

Niepokojące wyniki badań dostępności stron internetowych organów administracji publicznej zawarte w przesłanym Ministerstwu Raporcie pt. „Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia” (Newsletter Nr 1/2014) wskazują na potrzebę podjęcia pilnych działań w tym obszarze.
Zgodnie z podpisaną przez Polskę deklaracją oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12  kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych termin zapewnienia pełnej dostępności publicznych serwisów internetowych upływa z końcem maja 2015 r.
[Wystąpienie RPO do Ministra Administracji i Cyfryzacji]