Zawartość

Dostępność sądownictwa dla obywateli i obywatelek

Data: 
2014-02-15

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy:

Głównym celem byłoby zbadanie dostępności rozpraw sądowych (ale też procedur, informacji i obsługi) - ich treści dla osób, które np. nie posługują się językiem polskim (biegle lub wcale) - chodzi nie tylko o język obcy, ale również np. migowy. Czy zapewnia się odpowiednie warunki, by każdy obywatel i obywatelka mogli uczestniczyć lub mieli możliwość zapoznania się np. z przebiegiem sprawy, ze zrozumieniem.

Uzasadnienie:

Tak naprawdę głównym bodźcem do sformułowania tego celu badawczego były dwie sprawy, które ostatnio miały miejsce. Pierwsza dotyczy społeczności romskiej - w trakcie ostatniego procesu we Wrocławiu nie zapewniono przedstawicielom społeczności romskiej tłumacza z języka romani. Wiele z tych osób nie zna polskiego, a z rumuńskiego często przechodzili na romani. Tłumaczka wiele razy nie była w stanie zrozumieć i przetłumaczyć tego co mówili. Interesujące byłoby zbadanie, w jaki sposób urzędy publiczne realizują przepisy dotyczące zapewnienia zrozumienia przez wszystkie strony tego czego dotyczy sprawa. W przypadku tego procesu Romowie odpowiadali na pytania, których nie rozumiejąc, wspierając linię oskarżenia. Druga sprawa to sąd, który odmówił Sieci Obywatelskiej - Watchdog Polska nagrywania video, co jak się okazało jest częstą praktyką. Sieć zrobiła to na prośbę osób głuchych. Te dwie sytuacje powodują, że prawdopodobnie nie wszyscy obywatele i obywatelki mogą korzystać z pełni swoich praw. Warto być może nie ograniczać się tylko do języka i zbadać również dostępność infrastruktury.

Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO