Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Dostępność stron internetowych komitetów wyborczych [art. 9 – Dostępność, art. 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym]

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosowała do wybranych komitetów wyborczych pismo zawierające wyniki badania dostępności ich stron internetowych pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz niezbędnych dostosowań. Badanie zostało przeprowadzone przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

 

Dostępność serwisu internetowego oznacza możliwość korzystania z publikowanych w nim treści przez jak największą liczbę użytkowników w jak najszerszym zakresie. Dostępna witryna internetowa pozwala na uniwersalne, wygodne i intuicyjne użytkowanie jej zasobów. Dzięki takiemu podejściu z dostępnych stron internetowych mogą korzystać wszystkie osoby „cyfrowo wykluczone”. Do tej grupy należą niepełnosprawni sensorycznie (osoby niewidome, słabowidzące, głuche, słabosłyszące oraz głuchoniewidome), niepełnosprawni manualnie, intelektualnie, seniorzy, obcokrajowcy, osoby niewykształcone lub niezamożne. Mimo nieustannego postępu technicznego dla wielu przedstawicieli wskazanych wyżej grup informacja i komunikacja są wciąż niedostępne.