Zawartość

Dostosowanie dworca kolejowego w Trzcianie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Rzecznik bada sprawę

Data: 
2017-02-20
Położenie: 
  • Trzciana
    Polska

Chodzi o sprawę dostępu do usług kolejowych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Z ustaleń Rzecznika wynika, że osoby, które mają problem z samodzielnym poruszaniem się zobligowane są do zgłaszania chęci skorzystania z zainstalowanej na dworcu specjalnej platformy z 48 godzinnym wyprzedzeniem. Taka sytuacja nie zapewnia odpowiedniego poziomu dostępu do usług kolejowych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Biuro Pełnomocnika Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach wystąpiło więc z pismem do Urzędu Transportu Kolejowego (BPK.815.4.2016). Urząd ten zapewnił Rzecznika podjął stosowne kroki, zmierzające do poprawy sytuacji.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyraziły chęć udzielenia pomocy pasażerom, którzy zechcą skorzystać z platform przyschodowych na stacji w Trzcianie w możliwie najkrótszym czasie ( ok. 30 minut).

Galeria

  • Peron kolejowy

    Koleje