Zawartość

Dożywotnie zatrudnianie sędziów TK, SN i NSA na uczelniach budzi także wątpliwości ministra nauki

Data: 
2019-03-18
Położenie: 
  • Polska
  • Dożywotnie zatrudnianie sędziów TK, SN i NSA na uczelniach może naruszać Konstytucję a argumenty RPO są przekonujące – pisze wicepremier Jarosław Gowin.

Od 1 października uczelnie mają dożywotnio zatrudniać naukowców, którzy jednocześnie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego lub NSA. Osoby te mają być wyłączone spod rygorów obowiązujących innych uczonych, którzy - aby utrzymać pracę na uczelni - muszą wykazywać się osiągnieciami naukowymi. Zdaniem RPO rozwiązanie takie narusza trzy konstytucyjne zasady: zasadę autonomii szkół wyższych, zasadę równości oraz zasadę ochrony pracy.

Prezydent zaskarżył te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego, a wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin potwierdził: w mojej opinii Pan Rzecznik trafnie zidentyfikował wzorce, które mogą znaleźć zastosowanie przy ocenie konstytucyjności wzmiankowanych przepisów. Mowa zwłaszcza o przywołanych zasadach: autonomii szkół wyższych, równości oraz ochrony pracy.

Analiza uzasadnienia wniosku Pana Prezydenta [do Trybunału Konstytucyjnego] przywodzi do myśli, iż wątki tam zawarte częściowo pokrywają się z poglądami wyartykułowanymi przez Pana Rzecznika - uznał wicepremier Jarosław Gowin.

- Tym samym pozwolę sobie wstrzymać się z działaniami o charakterze legislacyjnym do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Trybunał - dodał.

VII.7033.28.2018

Galeria

  • Biblioteka i stare drzwi

    Nauka