Zawartość

Dr Anna Surówka-Pasek odpowiada w imieniu Kancelarii Prezydenta, dlaczego prezydent Andrzej Duda musiał podpisać ustawę antyterrorystyczną

Data: 
2016-07-11

„Faktycznie przepisy ustawy dotyczące różnych aspektów i sposobów zapobiegania zagrożeniom przewidują wkraczanie władzy wykonawczej w prywatność jednostki, w zakresie jej konstytucyjnie unormowanych wolności komunikowania się i ochrony związanej ze sferą prywatną. Czynności te – z natury rzeczy niejawne - prowadzone są w warunkach dających funkcjonariuszom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo margines uznaniowości, przy ograniczonych gwarancjach dla praw osoby poddanej tym czynnościom, a także okrojonej kontroli zewnętrznej, w tym sądowej. Ten sposób działania służb jest we współczesnym państwie nieodzowny. Przejrzystość czynności operacyjnych powodowałaby ich nieskuteczność” – pisze dr Anna Surówka-Pasek, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

„Wskutek niekwestionowanych zagrożeń międzynarodowym terroryzmem poprawa stanu bezpieczeństwa Polski przez zwiększenie efektywności działania organów administracji publicznej - stała się niezbędna i z tego powodu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych” - wyjaśnia min. Surówka-Pasek.

„Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych stanowiąc właściwą reakcją ustawodawcy na narastające zagrożenia zdarzeniami terrorystycznymi ustala dopuszczalną relację między konstytucyjnym nakazem zagwarantowania praw i wolności jednostki a konieczną ochroną wartości (także określoną na poziomie konstytucyjnym) - jaką jest bezpieczeństwo państwa i obywateli” – podkreśla min. Surówka-Pasek.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zaapelował do Prezydenta RP o skierowanie ustawy do kontroli w Trybunale Konstytucyjnym przed jej podpisaniem. Rzecznik nie kwestionuje celu ustawy, wskazuje jednak, że poszczególne przepisy zostały napisane w sposób prawniczo błędny, przez co środki ochrony bezpieczeństwa obywateli same w sobie stają się zagrożeniami dla tychże obywateli.

Rzecznik wystosował apel i prośbę do Prezydenta RP o poczekanie z podpisem 21 czerwca, następnego dnia prezydent Duda ustawę podpisał. Odpowiedź z jego Kancelarii przyszła 11 lipca, w dniu, kiedy RPO skierował do Trybunału Konstytucyjnego 100-stronicowy wniosek precyzyjnie wyliczający, jakie błędy zawiera ustawa.