Zawartość

Dr Marcin Warchoł przeszedł z BRPO do Ministerstwa Sprawiedliwości

Data: 
2015-11-19

Dr Marcin Warchoł został powołany 18 bm. na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, adwokat. W latach 2006 – 2007 był asystentem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a od 2009 r. Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Janusza Kochanowskiego. Obecnie w Biurze RPO pracował na stanowisku głównego specjalisty w Zespole Prawa Karnego.

Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich: Gratuluję Marcinowi nominacji. Bardzo wysoko oceniam jego dorobek naukowy, kwalifikacje i osiągnięcia w pracy w Biurze RPO. Między innymi odegrał kluczową rolę w sprawie zwolnienia z ponad trzyletniego aresztu tymczasowego kibica Macieja Dobrowolskiego. Był współautorem wielu ważnych wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, przed którym również wielokrotnie bezpośrednio reprezentował urząd RPO. Jestem przekonany, że na nowym stanowisku dr Warchoł wykorzysta doświadczenie z dotychczasowej pracy oraz zachowa swoją wyjątkową wrażliwość na ludzką krzywdę i naruszanie praw człowieka.