Zawartość

Dr Siergiej Kowalow otrzymał tytuł doktora honoris causa UW

Data: 
2018-03-14
słowa kluczowe: 

Dr Siergiej Kowalow, biofizyk, obrońca praw człowieka i działacz polityczny, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 70. został skazany na siedem lat obozu i trzy lata wygnania za działalność przeciwko władzom ZSRR. Był przewodniczącym Komitetu Praw Człowieka w Rosji na początku lat 90. Relacjonował wojnę w Czeczenii. 

W uroczystości nadania tytułu wziął udział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

 

List gratulacyjny RPO:

Z najwyższą radością i satysfakcją przyjąłem wiadomość o uhonorowaniu Pana przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego godnością Doktora Honoris Causa. Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje i wyrazy uznania.

Niech mi wolno będzie przy tej okazji wyrazić opinię, że jest Pan dzisiaj dla świata, dla wielu Rosjan i Polaków, jednym z najważniejszych symboli wytrwałej walki o prawa człowieka, jak również przykładem odwagi i konsekwencji w przeciwstawianiu się autorytarnym zapędom władzy. Na podkreślenie zasługują Pana wysiłki na rzecz zapewnienia suwerenności wielu narodów.

Wszystko to, co robi Pan dla obywateli, Pana niezwykłe zaangażowanie i przywiązanie do wartości, stanowi dla nas wielką inspirację. Dowodzi bowiem, że w każdych warunkach społecznych i politycznych można skutecznie walczyć o ludzką godność, stanowczo reagować na nadużycia władzy i bronić prześladowanych.    

Proszę przyjąć życzenia dobrego zdrowia i jeszcze wielu, wielu osiągnięć, które tak dobrze służą ludziom.