Zawartość

Drugi dzień spotkań ekspertów krajowych instytucji praw człowieka na temat wzmocnienia ich niezależności

Data: 
2016-11-29
Położenie: 
 • Warszawa
  Polska
słowa kluczowe: 

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar uczestniczył w drugim dniu warsztatów na temat wzmacniania niezależności krajowych instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka w regionie OBWE. Wzięli w nim udział eksperci z całej Europy.

Ombudsmani posumowali dwa dni spotkań wskazując m.in. jakie działania powinny zostać podjęte w celu wzmocnienia niezależności instytucji ombudsmańskich. Wśród pomysłów, które wymienili rzecznicy znalazły się:

 • wzywanie do stworzenia krajowych instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka, w państwach w których nie utworzono tego typu organów,
 • kontrola działalności instytucji pod względem zgodności z Zasadami Paryskimi,
 • proponowanie rozwiązań ulepszających struktury instytucji rzecznikowskich,
 • apelowanie do władz o zapewnienie instytucjom adekwatnego budżetu,
 • reagowanie przez społeczność międzynarodową na sytuacje, w których zagrożona jest niezależność Ombudsmanów,
 • a także systematyczne spotkania rzeczników i instytucji w celu wymiany doświadczeń i silna współpraca z organizacjami międzynarodowymi m.in. Agencją Praw Podstawowych UE (FRA), Międzynarodowym Instytutem Ombudsmana (IOI), czy ONZ.

Uczestnicy spotkania wskazali również, że bardzo ważne jest przypominanie władzom poszczególnych państw, że instytucje rzecznikowskie działają według określonych standardów międzynarodowych. Podkreślali też, że warto byłoby stworzyć platformę do wymiany doświadczeń oraz metodologii stosowanej w celu wspierania niezależności tego typu instytucji.

Günther Kräuter - Ombudsman Austrii i Sekretarz Generalny IOI podkreślił solidarność międzynarodową Ombudsmanów w stosunku do polskiego RPO.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę także na konieczność uwrażliwiania przedstawicieli mediów oraz społeczności obywatelskiej na istotę zagadnienia niezależności rzecznikowskich. Adam Bodnar zaproponował stworzenie tzw. policy paper, w którym podzieli się doświadczeniami swojego urzędu oraz przedstawi propozycje rozwiązań mających na celu wzmocnienie niezależności.

Ombudsmani zadeklarowali, że zostanie opracowany raport podsumowujący spotkania w Warszawie. Wyrazili też chęć kontynuowania dialogu międzynarodowego na temat niezależności.

Galeria

 • zdjęcie: kilka osób siedzi za stołami
  O niezależności ombudsmanów mówi Günther Kräuter - sekretarz generalny Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana
 • zdjęcie: ujęcie bokiem - kilka osób siedzi przy stole
  Adam Bodnar przedstawia swoje propozycje