Zawartość

Dyskryminacja cudzoziemców na rynku pracy

Data: 
2014-02-15

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy:
Zdiagnozowanie problemów cudzoziemców z dostępem do rynku pracy, które mają związek z narodowością, pochodzeniem rasowym lub etnicznym


Uzasadnienie:
Helsińska Fundacja Praw Człowieka posiada wieloletnią praktykę w udzielaniu pomocy prawnej cudzoziemców. Z naszych obserwacji wynika, że cudzoziemcy mają praktyczne problemy z dostępem do rynku pracy. Naszym zdaniem z badania wynika, do jakiego stopnia problemy te spowodowane są nieświadomością pracodawców na temat zasad zatrudniania cudzoziemców (m.in. czy cudzoziemiec może pracować bez zezwolenia) czy też rzeczywistą dyskryminacją z powodu narodowości, pochodzenia rasowego lub etnicznego. Fundacja zna przypadki obu rodzajów i dlatego uznaje za zasadne dogłębne zbadanie zakresu zjawiska dyskryminacji przez Rzecznika.


Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych