Godło RP

Dyskryminacja kobiet 45+ na rynku pracy

Temat:


Dyskryminacja kobiet 45+ na rynku pracy.

 

Cel badawczy:

 

Poznanie zasięgu zjawiska, jego przyczyn (motywacji potencjalnych pracodawców) oraz ew. wskazanie możliwości zmiany istniejącego stanu rzeczy . Próba poszukania rozwiązań.

 

Uzasadnienie:

 

RPO powinien przeprowadzić badania na powyższy temat, ponieważ zjawisko to nie zostało opisane. Tymczasem kobiety w wieku 45+ (a zwłaszcza 50+), w tym także te, posiadające wysokie kwalifikacje, nie mogą znaleźć zatrudnienia. Zjawisko to będzie narastało w całkowitej sprzeczności do ustawowego (wydłużonego) wieku emerytalnego.

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

 

Redakcja: BRPO