Zawartość

Dyskryminacja kobiet w Polsce – seminarium dotyczące zaleceń Komitetu CEDAW

Data: 
2016-03-31
słowa kluczowe: 

Wprowadzanie zaleceń Komitetu ONZ ds. likwidacji dyskryminacji kobiet (Komitet CEDAW) było głównym tematem seminarium, które odbyło się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Koalicja Karat oraz Koalicję na rzecz CEDAW we współpracy z Biurem RPO.

Podczas pierwszej części seminarium uczestnicy i uczestniczki zapoznali się z wnioskami wynikającymi z raportu Koalicji na rzecz CEDAW dotyczącego oceny postępów w realizacji zaleceń Komitetu CEDAW. Dyskusja dotyczyła m.in.:

 • funkcjonowania równościowych mechanizmów instytucjonalnych i tzw. „suwaka”,
 • kwestii zdrowia kobiet,
 • problemu przemocy wobec kobiet,
 • sytuacji ekonomicznej kobiet.

W drugiej części spotkania wystąpili przedstawiciele i przedstawicielki ministerstw oraz instytucji uczestniczących w procesie realizacji zaleceń Komitetu CEDAW lub posiadających doświadczenia związane z wdrażaniem zasady równości płci.

Załączniki:

Galeria

 • około trzydzieści osób siedzi przy podłużnym stole, kobieta w czerwonym swetrze robi zdjęcie
  uczestnicy seminarium
 • zdjęcie: mężczyzna i kobieta siedzą za stołem, mężczyzna mówi do mikrofonu
  Adam Bodnar i Sylwia Spurek
 • zdjęcie: około trzydzieści osób siedzi przy podłużnym stole
  uczestnicy seminarium