Zawartość

Dyskryminacja kobiet/dziewcząt z niepełnosprawnościami w dostępie do opieki zdrowotnej

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja kobiet/dziewcząt z niepełnosprawnościami (w podziale na rodzaje niepełnosprawności) w dostępie do opieki zdrowotnej, w tym w obszarze zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego kobiet

Cel badawczy:

Określenie skali i specyfiki dyskryminacji kobiet/dziewcząt z niepełnosprawnościami (w podziale na rodzaje niepełnosprawności) w dostępnie do opieki zdrowotnej, w tym w obszarze zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego kobiet. Określenie potrzeb kobiet/dziewcząt z niepełnosprawnościami (w podziale na rodzaje niepełnosprawności) związanych z obszarem opieki zdrowotnej.

Uzasadnienie:

W obszarze opieki zdrowotnej, edukacji seksualnej i praw reprodukcyjnych kobiety niepełnosprawne podlegają dyskryminacji. Bariery architektoniczne, komunikacyjne i technologiczne utrudniają im dostęp nawet do podstawowej opieki zdrowotnej. Brak sprofilowanej i dopasowanej do potrzeb kobiet informacji medycznej dostępnej m.in. dla kobiet niewidomych czy z niesprawnością intelektualną to dopiero wierzchołek góry lodowej. Od lat utrzymuje się niski poziom wiedzy o potrzebach kobiet niepełnosprawnych -w zależności od ich stopnia i rodzaju niepełnosprawności -wśród personelu medycznego i pomocniczego. Podmiotowe i stereotypowe traktowanie oraz brak odpowiednich przystosowań dla kobiet niepełnosprawnych- zniechęca je do regularnych badań, co często pogłębia już istniejącą niepełnosprawność. Konsekwencją niekompetentnego personelu medycznego oraz braku przystosowania obiektów i narzędzi medycznych jest fakt, że kobiety z orzeczeniami o niepełnosprawności zgłaszają się często do lekarzy dopiero w zaawansowanej fazie choroby. Najtrudniejszą sytuację, mają kobiety mieszkające w małych miejscowościach i na terenach wiejskich, gdzie dostęp do opieki medycznej jest często bardzo ograniczony i utrudniony m.in. z powodu barier architektonicznych, których coraz mniej jest w dużych miastach.

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

 

Redakcja BRPO

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych