Zawartość

Dyskryminacja młodych osób LGBT w polskich szkołach

Data: 
2014-02-09

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy:
Zbadanie poziomu i skutków dyskryminacji, z jaką spotykają się młode osoby LGBT w środowisku szkolnym, zarówno ze strony rówieśników jak i osób dorosłych pracujących w placówkach szkolno-wychowawczych.

Uzasadnienie:
Z badań zamieszczonych w raporcie "Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010 i 2011" wynika, że w ponad 30% miejscem, gdzie dochodzi do przemocy fizycznej lub psychicznej wobec osób LGBT, jest właśnie szkoła lub uczelnia.
Młode osoby LGBT czują się zastraszone w środowisku szkolnym, a próby zdobycia pomocy wśród nauczycieli i pedagogów szkolnych często kończą się fiaskiem z powodu ich homo-, bi- i transfobicznego nastawienia.
Dlatego, uważamy, ze niezwykle ważne jest zbadanie skali dyskryminacji z jaką spotykają się młode osoby LGBT oraz nastawienia osób pracujących w szkołach do tematyki LGBT oraz ich przygotowania do radzenia sobie z problemem homo-, bi- i transfobi w szkołach.

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza