Godło RP

Dyskryminacja nieheteroseksualnych kobiet z niepełnosprawnościami

Przesłanki: płeć, niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna

 

Temat:

 

Dyskryminacja nieheteroseksualnych kobiet z niepełnosprawnościami

 

Cel badawczy:

 

Celem badania jest poznanie przejawów, przyczyn i skutków dyskryminacji wobec nieheteroseksualnych kobiet z niepełnosprawnościami.

 

Uzasadnienie:

 

Problem dyskryminacji nieheteroseksualnych kobiet z niepełnosprawnościami nigdzie nie jest poruszany. Trudno znaleźć badania na ten temat. Brakuje też organizacji, które mówią o problemie. Kobiety te postrzegane są przez pryzmat niepełnosprawności, co ma ogromny wpływ na ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Wydaje się jakby tematu orientacji seksualnej w tej grupie nie było. Są badania na temat seksualności, ale mało się o tym mówi. Należy zbadać jak sobie radzą z tym w życiu, czy mówią o swojej orientacji i jakie to ma skutki.

 

Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo

 

Redakcja: BRPO