Zawartość

Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami w dostępie do usług świadczonych przez państwo i samorządy

Data: 
2014-01-14

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy: ustalenie skali dostosowania usług świadczonych przez administracje do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Uzasadnienie: np. większość szkół podstawowych nie jest wyposażona w nawet podstawowe udogodnienia. Rodzic na wózku nie ma możliwości odebrania ze szkoły swojego sprawnego dziecka - nie znam podobnych badań.
Fundacja Polska Bez Barier