Godło RP

Dyskryminacja osób z uzależnieniem behawioralnym

Temat:


Dyskryminacja osób z uzależnieniem behawioralnym

 

Cel badawczy:

 

Zbadanie równego traktowania osób z uzależnieniem behawioralnym i osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, w instytucjach udzielających wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Zbadanie równego traktowania uzależnień behawioralnych vs uzależnienia od alkoholu, narkotyków w orzecznictwie sądów.

 

Uzasadnienie:

 

Osoby z uzależnieniami behawioralnymi nie są postrzegane np. w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593), jako te które wymagają pomocy, podobnej do tej jaką mają osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków. Ważnym działaniem dla wsparcia osób z uzależnieniem behawioralnym jest Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego środki mogą być wykorzystywane m.in. na szkolenia terapeutów uzależnień. Niestety jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2012 roku i parlamentarnych prób przesunięcia środków z Funduszu na inne cele, nadal nie jest rozumiany ekonomiczny i społeczny efekt powyższych uzależnień.

 

AP

 

Redakcja BRPO