Zawartość

Dyskryminacja ze względu na kolor skóry, pochodzenie etniczne i narodowość - badanie uprzedzeń Straży Granicznej

Data: 
2014-02-12

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:
Dyskryminacja ze względu na kolor skóry, pochodzenie etniczne i narodowość - badanie uprzedzeń funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, ich przyczyn i skutków


Cel badawczy:
Celem badawczym jest zbadanie poziomu uprzedzeń w stosunku do osób o odmiennym kolorze skóry, pochodzeniu etnicznym, narodowości wśród funkcjonariuszy organów ścigania (Straży Granicznej, Policji). Kluczowe pytania, które wymagają przemyślenia to: w czym przejawiają się uprzedzenia oraz czym są warunkowane (stażem pracy, miejscem wykonywania pracy, wiekiem funkcjonariuszy, wykształceniem), a także jakie wywołują skutki.


Uzasadnienie:
W codziennej pracy Stowarzyszenia zajmujemy się cudzoziemcami, którzy mają wiele doświadczeń w kontaktach z funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej. Niestety w większości nasi klienci negatywnie oceniają te kontakty. Przeprowadzenie badań będzie dobrą podstawą do wyjścia z programami skierowanymi do funkcjonariuszy. Funkcjonariusze biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach doskonalących umiejętności pracy w wielokulturowym środowisku, w związku z czym wartym sprawdzenia jest, jakie mają one przełożenie na wykonywaną przez nich pracę.


Stowarzyszenie Interwencji Prawnej