Zawartość

Dyskryminowanie ojców w sądach rodzinnych, przemoc wobec mężczyzn

Data: 
2014-01-14

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat badania: dyskryminowanie ojców w sądach rodzinnych (pozbawianie ich opieki nad dziećmi, ograniczanie lub pozbawianie władzy rodzicielskiej), przemoc wobec mężczyzn, wykorzystywanie instytucji Niebieskiej Karty do celów rozwodowych przez kobiety
Cel badawczy: ukazanie patologii istniejącej od lat w polskich sądach, zmiana prawa rodzinnego
Uzasadnienie: Z danych GUS wynika, że tylko 4% ojców w przypadku rozwodu ma powierzoną opiekę nad dziećmi. Pozostali to sprawcy przemocy. Nawet w powyższym formularzu, w pkt. "proponowane tematy", pojawiła się sugestia tematu "przemoc wobec kobiet...", a nie wobec mężczyzn. Przemoc może być stosowana zarówno wobec kobiet, jak i mężczyzn.