Godło RP

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku

Data: 
2016-06-06

Na te i inne pytania uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku, Gimnazjum nr 29, Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni odpowiadali Pełnomocnik Terenowy RPO Krzysztof Szerkus oraz Kamil Dunaj z BPT w Gdańsku. Wykłady odbywały się podczas Tygodnia Konstytucyjnego zorganizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy we współpracy ze szkołami i prawnikami z całej Polski od 28 maja do 4 czerwca 2016 r.

Data: 
2016-05-30
Budynek z napisem "bank"

Do Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku w zwróciła się pani, z której rachunku bankowego w mBanku w marcu 2015 r. ktoś wypłacił 20 tys. zł (atak phishingowy). Wnioskodawczyni złożyła zawiadomienie o popełnienia przestępstwa, ale prokuratura je umorzyła wobec niewykrycia sprawcy czynu.

Wiadomo tylko,  jaki był adres IP komputera, z którego ktoś zalogował się banku. Policja ustaliła też, że komputer ten należy do firmy zarejestrowanej w Niemczech. Wcześniej ofiara ataku dostała maila, z adresu IP, którym, zarządza firma na Ukrainie.

Data: 
Od 2016-05-30 do 2016-05-31
Grafika: urzędnik czekający na interesariusza

Punkt przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich funkcjonuje w Urzędzie Miasta w Szczecinie przy placu Armii Krajowej 1 (wejście od strony ul. Odrowąża i ul. Florczaka) od 25 kwietnia 2016 r. dyżury pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich będą odbywały się  w pokoju nr 57 ,w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 – 20:00 i następujący po nim wtorek w godz. 9:00 – 14:00.

Pracownicy BPT RPO w Gdańsku pełnić będą dyżury przyjęć Interesantów co drugi miesiąc, wymieniając się tym samym z pracownikami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.

Data: 
2016-05-27

Do Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku zgłosiła się pani z prośbą o pomoc w sprawie uzyskania renty rodzinnej dla dwójki dzieci po zmarłym ojcu. Oddział ZUS odmówił prawa do renty powołując się na fakt, że ubezpieczony nie spełniał w chwili śmierci warunków wymaganych do renty z tytułu niezdolności do pracy, ponieważ nie udokumentował wymaganego dla swojej grupy wiekowej okresu ubezpieczenia – czyli pięciu lat pracy w ostatnim dziesięcioleciu przed dniem zgonu.

Data: 
2016-05-24
Słup energetyczny betonowy

Rzecznik Praw Obywatelskich w dalszym ciągu podejmuje działania mające na celu zagwarantowanie poszanowania praw osób oraz społeczności lokalnych, których prawnie uzasadnione interesy mogą być naruszane w trakcie realizacji strategicznych inwestycji związanych z budową linii energetycznych.

Data: 
2016-05-20

20 maja 2016 r. odbyło się zebranie Rady Społecznej przy Pełnomocniku Terenowym RPO w Gdańsku. Podczas spotkania obecni członkowie Rady omówili wraz z Pełnomocnikiem Terenowym RPO główne działania Rzecznika Praw Obywatelskich oraz aktualnie wpływające do gdańskiego Biura sprawy.

W skład Rady Społecznej przy Pełnomocniku Terenowym RPO w Gdańsku wchodzą:

Data: 
2016-05-20
Grafika: urzędnik czekający na interesariusza

20 maja 2016 r. pracownicy Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku, Anna Dobrzyn oraz Łukasz Kuczyński, przyjmowali wnioski i skargi obywateli w punkcie przyjęć interesantów w Bydgoszczy. Przyjmowanie interesantów odbywało się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w godzinach od 11.00 do 15.00, w sali udostępnionej Rzecznikowi Praw Obywatelskich przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Podczas tego wyjazdu przyjętych zostało 10 interesantów.

Data: 
2016-05-20
Zdjęcie: ludzie siedzą w kręgu

Na spotkanie w domu kultury w  Olsztynie w piątek rano przyszło 20 osób, głównie zajmujących się prawami dzieci i osób z niepełnosprawnością. Opowiadali o problemach, z którymi się zmagają, wszyscy chcieli się jednak dowiedzieć, w jaką stronę zmierza sytuacja w kraju: co nas wszystkich czeka.

W spotkaniu brał udział przedstawiciel Biura Pełnopocnika Terenowego RPO w Gdańsku - bo warmińsko-mazurskie to także teren jego działań i do Pełnomocnika można się zwracać z problemami.

Data: 
2016-05-06
Sylwetki ludzi stojących w autobusie


5 maja 2016 r przedstawicielka Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku uczestniczyła w Kongresie POZ organizowanym przez Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych

Data: 
2016-04-22

Działalności zawodnika–sportowca w realiach obowiązującego w Polsce i Europie porządku prawnego oraz związanymi z takim ujęciem konsekwencjami i ograniczeniami poświęcona była V Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pomysłodawcą debaty jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk, które przy wsparciu merytorycznym pracowników Uniwersytetu Gdańskiego piąty rok z rzędu zachęca do dyskusji o prawie w sporcie i sporcie w prawie.

Strony