Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

Data: 
2016-04-12

O sytuacji pasażerów z niepełnosprawnościami w Bielsku-Białej Rzecznik dowiedział się z artykułu prasowego („Niepełnosprawnych pasażerów prowadzą przez tory”, 10 stycznia 2014 r.). Niezwłocznie podjął interwencję.

Z informacji prasowej wynika, że osoby poruszające się np. na wózku inwalidzkim mają problem z dotarciem na perony bielskiej stacji kolejowej. Możliwość skorzystania z przejścia służbowego przez tory jest dla nich niewygodna i  niebezpieczna.

Data: 
2016-04-04

Do Okręgowej Rady Adwokackiej w Cz. wpłynęła skarga pana J. na niedopełnienie obowiązków przez adwokata. Kierownik Referatu Skarg i Wniosków Rady po przeprowadzeniu analizy odpowiedział, że brak jest wystarczających dowodów świadczących o przewinieniu adwokata. Jednak zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudził tryb rozpatrzenia pisma pana J.: sprawą zajmował się referat skarg (na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego). Powinien Rzecznik Dyscyplinarny.

Data: 
2016-03-30

Pan X uszkodził komuś samochód a potem okazało się, że ma zapłacić odszkodowanie  dwukrotnie – dwóm różnym osobom. Zgłosił się z tym problemem do Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach.

Data: 
2016-03-25

Mieszkaniec Śląska i jego była żona otrzymali nakaz opuszczenia swojego mieszkania. Lokal zamieszkiwali wspólnie, stosując się do postanowień sądu w ten sposób, że każdy z nich zajmował osobny pokój. Urząd Miasta zaproponował im miejsce w lokalu o powierzchni 17,40 m2. Mężczyzna zgłosił sprawę do Rzecznika. Podkreślił, że nie kwestionuje obowiązku opuszczenia zajmowanego dotychczas lokum, ale nie zgadza się, aby mieszkać z byłą żoną w jednym pokoju.

Data: 
2016-03-08

Od złożenia zawiadomienia o gwałcie do przesłuchania ofiary mija bardzo dużo czasu: dwa a nawet  trzy miesiące. Tak w praktyce działają przepisy, które wprowadzono po to, by przesłuchiwać osoby pokrzywdzone w takich sprawach ze szczególnym poszanowaniem ich praw – wynika z badań RPO

Data: 
2016-02-25

Przepisy nie pozwalają na sprawne przeprowadzanie szkoleń i działań zespołów poszukiwawczych z psami ratowniczymi.

Psy szkolone są bez kagańca, a od pewnego stopnia zaawansowania, również bez użycia linki treningowej. Pies ratowniczy przeszukuje sektory odbiegając od przewodnika na duże odległości. Tymczasem przepisy kodeksu wykroczeń zakazują przebywania psów luzem na terenach leśnych, z wyjątkiem psów myśliwskich.

Data: 
2016-01-25

Rzecznik Praw Obywatelskich kilkukrotnie apelował o rozważenie ustanowienia instytucji koronera. W odpowiedzi z dnia 19 stycznia 2016 roku Minister Zdrowia stwierdził, że brzmienie przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz jej aktów wykonawczych budzą  wątpliwości interpretacyjne oraz wymagają doprecyzowania. Dlatego też Główny Inspektor Sanitarny został upoważniony przez Ministra Zdrowia do opracowania projektu nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

Data: 
Od 2015-11-18 do 2016-06-17

RPO podjął postępowanie z urzędu w sprawie przebiegu marszu antyimigracyjnego przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, który odbył się 26 września 2015 r.

Pełnomocnik Rzecznika w Katowicach zwrócił się do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z wnioskiem o poinformowanie, czy podczas tej (lub innych na terenie województwa) manifestacji, odnotowano zdarzenia o wymowie ksenofobicznej lub rasistowskiej, w których doszło do naruszenia prawa.

Strony