Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

Data: 
2016-07-22
grafika: na pomarańczowym tle sylwetki ludzi, w tle kontury Polski

22 lipca 2016 roku w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach miało miejsce spotkanie w ramach Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści (ŚPPN). W wydarzeniu wzięli udział: pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans Katarzyna Błaszczyk-Domańska, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka młodszy inspektor Krzysztof Kazek, pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds.

Data: 
2016-07-20

20 lipca w Biurze Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami niemieckiego Centrum Edukacji Społecznej Hameln-Pyrmont gGmbH (Sozialpädagogisches Zentrum Hameln-Pyrmont gGmbH), którzy przebywają w Polsce w ramach rozwoju dobrych praktyk. Celem ich wizyty jest poznanie systemu działania bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz przeniesienie go na grunt niemiecki. Organizatorem spotkania była Fundacja Lex Civis z Chorzowa, z którą Biuro RPO prowadzi stałą współpracę.

Data: 
2016-07-19
Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle

Pełnomocnik terenowy RPO w Katowicach podjął z urzędu na podstawie publikacji w internetowym wydaniu „Gazety Krakowskiej” (www.gazetakrakowska.pl) z dnia 5 kwietnia 2016 r. „Już dwa lata żyją nad urwiskiem”.  Z artykułu wynikało, że od czasu wielkiej powodzi w roku 2014, nie zostały umocnione brzegi rzeki Białej we wsi Kąclowa (gmina Grybów). Urwiska na brzegach rzeki zagrażają życiu i mieniu mieszkańców. Pomimo deklaracji Wojewody Małopolskiego od tego czasu nie uregulowano brzegów rzeki.

Data: 
2016-07-11
Grafika: piłka nożna, koszykowa i tenisowa

Do Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich  w Katowicach zwrócił się arbiter piłkarski, który prowadził zawody piłkarskie na szczeblu centralnym, a następnie na tym samym szczeblu pozostawał obserwatorem. Mężczyźnie po ukończeniu 65. roku życia uniemożliwiono prowadzenie zawodów seniorskich oraz ograniczono uprawnienia do wykonywania czynności obserwatora. Interesant uważa, że ze strony Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej doszło do dyskryminacji ze względu na wiek.

Data: 
2016-07-07
Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)

7 lipca pełnomocniczka terenowa RPO w Katowicach dr Aleksandra Wentkowska odwiedziła Zakład Karny. Spotkałam się z dyrektorką  ZK ppłk Jolantą Figlak oraz osadzonymi.

W zakładzie karnym przebywają kobiety, które na skutek doznawanej przemocy dokonywały m.in. aktów przestępczych, by wyzwolić się z niszczącego związku.

Celem wizyty było zapoznanie się z warunkami przebywania osadzonych, a w szczególności z programami resocjalizacyjnymi, które zakład realizuje. Z wielu ciekawych programów na uwagę zasługują:

Data: 
2016-07-05
grafika: na pomarańczowym tle sylwetki ludzi, w tle kontury Polski

5 lipca odbyło się spotkanie pełnomocnika terenowego RPO w Katowicach, pełnomocnika KWP w Katowicach ds Ochrony Praw Człowiek mł. ins. Krzysztofa Kazka oraz pełnomocnika Marszałka Województwa Śląskiego ds. Organizacji Pozarządowych- Katarzyny Błaszyk-Domańskiej z wicekuratorem śląskim J. Szczotką. Chodziło o omówienie założeń dalszej współpracy w ramach Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści.

Data: 
2016-06-22

Pełnomocnik RPO w Katowicach zwrócił się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  L. z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących sytuacji pana Piotra.

Mężczyzna porusza się na wózku inwalidzkim. Dom, w którym na co dzień mieszka, nie jest przystosowany do potrzeb osoby z niepełnosprawnością: nie ma tam też łazienki i ubikacji.

Pan Piotr porusza się samodzielnie, tzn. korzysta z wózka elektrycznego i nowych protez, ma wykonane podjazdy, co umożliwia mu opuszczenie z domu.

Data: 
2016-06-16

Pełnomocnik RPO w Katowicach podjął postępowanie, mające na celu wyjaśnienie okoliczności, w jakich mogło dochodzić do przemocy i zachowań naruszających godność osób starszych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w K. Biuro w Katowicach zwróciło się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w K. z prośbą o przeprowadzenie kontroli w placówce.

Data: 
2016-06-15
grafika: paragraf na wózku inwalidzkim

Z informacji zamieszczonych w internetowym serwisie TVN Uwaga („Wyrzucili ich z mieszkania. Dlaczego?”, 15 października 2015 r.) wynikało, że mogło dojść do nieprawidłowości w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego oraz w działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej w G.

Sprawa dotyczyła państwa K., którzy, jak wynikało z przestawionych w artykule informacji, są osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach postanowił sprawdzić, czy zastosowane wobec nich działania przebiegały zgodnie z prawem.

Data: 
2016-06-14
Grafika: sylwetki ludzi na tle konturu Polski, pomarańczowe tło

Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach po zapoznaniu się z materiałami w mediach skierował pytanie do wojewodów oraz wojewódzkich komendantów policji z terenów: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Z informacji medialnych wynikało, że mogło dojść do znieważenia grupy osób ze względu na ich przynależność narodową lub wyznaniową.  

Strony