Godło RP

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

Starsze osoby w parku
2016-11-10

Pani Ania jest bardzo zżyta ze swoją siostrą i chce ją częściej odwiedzać. Niestety jej siostra przebywa w Domu Opieki Społecznej, bardzo oddalonym od jej mieszkania. Podjęła więc starania, aby przeniesiono jej siostrę do takiej samej placówki, tyle że położonej bliżej. Sama nie może na co dzień opiekować się swoją schorowaną siostrą.

Grafika: budynek i ludzie
2016-11-07

Sprawa skarżącego w pierwszej instancji była rozpoznana w trybie zwykłym, a w drugiej - w trybie uproszczonym bez wymaganego prawem zarządzenia o zmianie trybu postępowania. Rzecznik podjął interwencję

kalddanki i klucz
2016-11-07

Chodzi o wprowadzenie i stosowanie ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628).

Bloki mieszkalne z lat 80.
2016-11-03

Skarżąca i jej czteroletnia córeczka tułały się po ośrodkach interwencji kryzysowej, domach samotnej matki. Skarżąca nie mogła bowiem wyegzekwować wyroku sądowego nakazującego eksmisję jej byłego męża.

Samochody na szerokiej ulicy nocą, po lewej oświetlony na czerwono stadion piłkarski
2016-10-28

Do Biura Rzecznika wpłynęło wiele skarg, w których poruszony został problem blokowania przez właścicieli (zarządców terenu) lub podmioty działające w ich imieniu kół pojazdów zaparkowanych na tym terenie, znajdującym się poza drogą publiczną. W pismach skarżący wskazywali również na brak reakcji ze strony organów władzy publicznej na przypadki naruszenia prawa.

Zdjęcie: ludzie na scenie
2016-10-26

Czy obywatelskość ma płeć?” to tytuł dyskusji, w której 26 października w Katowicach wziął udział rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar.

Spotkanie odbyło się w Teatrze Korez w Katowicach. Organizatorami spotkania byli: Kongres Kobiet Województwa Śląskiego, Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach, Teatr Korez, Fundacja Przestrzenie Dialogu oraz Gazeta Wyborcza.

Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle
2016-10-25

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi poprosiła Rzecznika o przyłączenie się do sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie. Dotyczy ona uchwały Rady Miasta w Zakopanem określającej Zakopane jako miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową.

Peron kolejowy
2016-10-24

Na dworcu PKP w Kielcach nie ma wystarczającej liczby podjazdów dla wózków. Sprawę na podstawie publikacji prasowej podjęło do prowadzenia z urzędu Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach (BPK.815.2.2016).

Samochody zaparkowane w polskim mieście (Nowa Huta)
2016-10-24

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach prowadzi sprawę (BPK 501.2.2016) dotyczącą zakładania blokad na samochody przez prywatną firmę X.

2016-10-22


II Bieg Białej Wstążki zakończony. Dystans 2,5 km jako pierwszy pokonał Marek Holda. Na 5 km najlepszy był Mateusz Kajda. Na wózku 5 km pokonał Aleksander Suseł. Najmłodsza uczestniczka zawodów to Ola Belza. Najstarszym biegaczem był Edward Kurek. 

Strony