Zawartość

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na szarym tle
2016-08-16

Pani Bożena dwukrotnie starała się o założenie mężowi (z którym była w trakcie rozwodu) Niebieskiej Karty. Uzasadniała, że małżonek znęca się nad nią psychicznie. Policja nie przyjęła wniosków wyjaśniając, że nie odnotowano interwencji domowych, potwierdzających złą sytuację w rodzinie Pani Bożeny.

Logo kampanii: pomarańczowy napis na białym tle
2016-08-10

Z informacji prasowych wynikało, że mieszkaniec B. żyje w bardzo trudnych warunkach lokalowych i utrzymuje się z niskiego świadczenia emerytalnego. Pełnomocnik Rzecznika w Katowicach postanowił wyjaśniał sytuację samotnego, 83-letniego mężczyzny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w B.

Telewizor i kasety wideo na półkach
2016-08-09

Pyta o to mieszkaniec Górnego  Śląska. Bezskutecznie pisał on do Poczty Polskiej SA z prośbą o wyjaśnienie sprawy i wskazanie podstawy prawnej żądania opłat pomimo, że jego rodzina nie ma odbiornika.

Grafika: cztery strzałki w kwadracie na szarym tle
2016-08-08

Pokrzywdzona spółka kwestionuje umorzenie postępowania karnego.

Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na szarym tle
2016-08-02

Policja została wezwana do agresywnego pacjenta szpitala w R. Ś. Mężczyzna stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa innych pacjentów. Miał też przy sobie noże, którymi zaatakował funkcjonariuszy. W odpowiedzi na atak policjanci użyli gazu łzawiącego i pałki policyjnej. Nie zapobiegło to dalszym agresywnym zachowaniom pacjenta.

Chirurg
2016-07-29

7 lipca 2016 roku Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zwrócił się z wystąpieniem do Wojewody Małopolskiego w celu wyjaśnienia sytuacji opisanej w artykule pt. „Procedury zawiodły. Chora na malarię była wożona od szpitala do szpitala” opublikowanego w dniu 27 czerwca 2016 roku na portalu Onet.pl.

Telewizor i kasety wideo na półkach
2016-07-27

Jestem osobą starszą, w 2008 roku powiedziałem na poczcie, że chcę wyrejestrować odbiornik radiowo-telewizyjny. Myślałem, że to wystarczy. Jednak poczta domaga się pieniędzy za 8 lat zaległego abonamentu. Czy Rzecznik może mi pomóc? – pyta mieszkaniec Górnego Śląska.

Chirurg
2016-07-22

21 listopada 2015r. w godzinach wieczornych dyspozytor pogotowia ratunkowego w Zabrzu odebrał zgłoszenie o mężczyźnie z wbitym w brzuch nożem. Do rannego została wysłana karetka.

termometr
2016-07-22

Pacjent Centrum Onkologii w Gliwicach dowiedział się, że nie będzie leczony, bo jest „za stary”. Sprawę opisał Dziennik Zachodni, więc Pełnomocnik Terenowy RPO  w Katowicach poprosił szpital o wyjaśnienia (BPK.812.1.2015).

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-07-22

22 lipca 2016 roku w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach miało miejsce spotkanie w ramach Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści (ŚPPN). W wydarzeniu wzięli udział: pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans Katarzyna Błaszczyk-Domańska, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds.

Strony