Godło RP

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

Data: 
2016-07-05
Dwa nierówne ciężary nie równoważą się

5 lipca odbyło się spotkanie pełnomocnika terenowego RPO w Katowicach, pełnomocnika KWP w Katowicach ds Ochrony Praw Człowiek mł. ins. Krzysztofa Kazka oraz pełnomocnika Marszałka Województwa Śląskiego ds. Organizacji Pozarządowych- Katarzyny Błaszyk-Domańskiej z wicekuratorem śląskim J. Szczotką. Chodziło o omówienie założeń dalszej współpracy w ramach Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści.

Data: 
2016-06-22

Pełnomocnik RPO w Katowicach zwrócił się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  L. z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących sytuacji pana Piotra.

Mężczyzna porusza się na wózku inwalidzkim. Dom, w którym na co dzień mieszka, nie jest przystosowany do potrzeb osoby z niepełnosprawnością: nie ma tam też łazienki i ubikacji.

Pan Piotr porusza się samodzielnie, tzn. korzysta z wózka elektrycznego i nowych protez, ma wykonane podjazdy, co umożliwia mu opuszczenie z domu.

Data: 
2016-06-16

Pełnomocnik RPO w Katowicach podjął postępowanie, mające na celu wyjaśnienie okoliczności, w jakich mogło dochodzić do przemocy i zachowań naruszających godność osób starszych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w K. Biuro w Katowicach zwróciło się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w K. z prośbą o przeprowadzenie kontroli w placówce.

Data: 
2016-06-15
Człowiek na wózku

Z informacji zamieszczonych w internetowym serwisie TVN Uwaga („Wyrzucili ich z mieszkania. Dlaczego?”, 15 października 2015 r.) wynikało, że mogło dojść do nieprawidłowości w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego oraz w działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej w G.

Sprawa dotyczyła państwa K., którzy, jak wynikało z przestawionych w artykule informacji, są osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach postanowił sprawdzić, czy zastosowane wobec nich działania przebiegały zgodnie z prawem.

Data: 
2016-06-14
Zdjęcie: sylwetki ludzi

Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach po zapoznaniu się z materiałami w mediach skierował pytanie do wojewodów oraz wojewódzkich komendantów policji z terenów: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Z informacji medialnych wynikało, że mogło dojść do znieważenia grupy osób ze względu na ich przynależność narodową lub wyznaniową.  

Data: 
2016-06-02
Świeca płonąca w ciemności

Po interwencji Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu Miasto Katowice wyjaśnia, jak zamierza postępować, gdy ktoś umrze na ulicy, a pogotowie przysyła tylko zespół ratowniczy, nie ma więc lekarza, który mógłby formalnie stwierdzić zgon.

Sprawa (BPK.519.4.2016) podjęta została z urzędu w dniu 12 stycznia 2016  roku a dotyczyła śmierci  mężczyzny przed bazyliką w Katowicach. Pogotowie i policja odjechały, a zwłoki zostały. Pełnomocnik Terenowy RPO napisał do Prezydenta Miasta Katowice, by rozważyć powołania tzw. powiatowego koronera.

Data: 
2016-05-30
zdjęcie: dwaj mężczyźni i kobieta siedzą za stołem, na stole mikrofony

Wznowienie działalności Punktu Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Kielcach było głównym tematem spotkania rzecznika Adama Bodnara z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem. Do kwietnia 2014 r. taki punkt istniał w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, jednak później jego działalność została zawieszona.

Teraz dyżury pracowników Biura RPO będą odbywały się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego przy Alei IX Wieków Kielc 3 w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 11.00- 15.00.

Data: 
2016-05-25

Przepisy dotyczące psów ratowniczych zostaną przeanalizowane podczas najbliższych prac nad nowelizacją ustawy o lasach czy zmianami w ustawie o ochronie przyrody – informuje Minister Środowiska.

Data: 
2016-05-06
Grafika: niebieskie serce i czerwony napis

W ramach Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści realizowana jest akcja Koperta Życia na Śląsku. Jej inicjatorami są m.in.: Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Szczegóły akcji

Celem kampanii jest przede wszystkim pomoc osobom starszym czy schorowanym, które ze względu na swój stan zdrowia nie zawsze są w stanie udzielić pełnej informacji służbom ratowniczym.

Data: 
2016-04-12

O sytuacji pasażerów z niepełnosprawnościami w Bielsku-Białej Rzecznik dowiedział się z artykułu prasowego („Niepełnosprawnych pasażerów prowadzą przez tory”, 10 stycznia 2014 r.). Niezwłocznie podjął interwencję.

Z informacji prasowej wynika, że osoby poruszające się np. na wózku inwalidzkim mają problem z dotarciem na perony bielskiej stacji kolejowej. Możliwość skorzystania z przejścia służbowego przez tory jest dla nich niewygodna i  niebezpieczna.

Strony