Godło RP

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

Data: 
2016-06-14
Zdjęcie: sylwetki ludzi

Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach po zapoznaniu się z materiałami w mediach skierował pytanie do wojewodów oraz wojewódzkich komendantów policji z terenów: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Z informacji medialnych wynikało, że mogło dojść do znieważenia grupy osób ze względu na ich przynależność narodową lub wyznaniową.  

Data: 
2016-06-02
Świeca płonąca w ciemności

Po interwencji Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu Miasto Katowice wyjaśnia, jak zamierza postępować, gdy ktoś umrze na ulicy, a pogotowie przysyła tylko zespół ratowniczy, nie ma więc lekarza, który mógłby formalnie stwierdzić zgon.

Sprawa (BPK.519.4.2016) podjęta została z urzędu w dniu 12 stycznia 2016  roku a dotyczyła śmierci  mężczyzny przed bazyliką w Katowicach. Pogotowie i policja odjechały, a zwłoki zostały. Pełnomocnik Terenowy RPO napisał do Prezydenta Miasta Katowice, by rozważyć powołania tzw. powiatowego koronera.

Data: 
2016-05-30
zdjęcie: dwaj mężczyźni i kobieta siedzą za stołem, na stole mikrofony

Wznowienie działalności Punktu Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Kielcach było głównym tematem spotkania rzecznika Adama Bodnara z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem. Do kwietnia 2014 r. taki punkt istniał w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, jednak później jego działalność została zawieszona.

Teraz dyżury pracowników Biura RPO będą odbywały się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego przy Alei IX Wieków Kielc 3 w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 11.00- 15.00.

Data: 
2016-05-25

Przepisy dotyczące psów ratowniczych zostaną przeanalizowane podczas najbliższych prac nad nowelizacją ustawy o lasach czy zmianami w ustawie o ochronie przyrody – informuje Minister Środowiska.

Data: 
2016-05-06
Grafika: niebieskie serce i czerwony napis

W ramach Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści realizowana jest akcja Koperta Życia na Śląsku. Jej inicjatorami są m.in.: Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Szczegóły akcji

Celem kampanii jest przede wszystkim pomoc osobom starszym czy schorowanym, które ze względu na swój stan zdrowia nie zawsze są w stanie udzielić pełnej informacji służbom ratowniczym.

Data: 
2016-04-12

O sytuacji pasażerów z niepełnosprawnościami w Bielsku-Białej Rzecznik dowiedział się z artykułu prasowego („Niepełnosprawnych pasażerów prowadzą przez tory”, 10 stycznia 2014 r.). Niezwłocznie podjął interwencję.

Z informacji prasowej wynika, że osoby poruszające się np. na wózku inwalidzkim mają problem z dotarciem na perony bielskiej stacji kolejowej. Możliwość skorzystania z przejścia służbowego przez tory jest dla nich niewygodna i  niebezpieczna.

Data: 
2016-04-04

Do Okręgowej Rady Adwokackiej w Cz. wpłynęła skarga pana J. na niedopełnienie obowiązków przez adwokata. Kierownik Referatu Skarg i Wniosków Rady po przeprowadzeniu analizy odpowiedział, że brak jest wystarczających dowodów świadczących o przewinieniu adwokata. Jednak zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudził tryb rozpatrzenia pisma pana J.: sprawą zajmował się referat skarg (na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego). Powinien Rzecznik Dyscyplinarny.

Data: 
2016-03-30
Banknoty stuzłotowe

Pan X uszkodził komuś samochód a potem okazało się, że ma zapłacić odszkodowanie  dwukrotnie – dwóm różnym osobom. Zgłosił się z tym problemem do Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach.

Data: 
2016-03-25
Dwa okna, w kamienicy, półotwarte

Mieszkaniec Śląska i jego była żona otrzymali nakaz opuszczenia swojego mieszkania. Lokal zamieszkiwali wspólnie, stosując się do postanowień sądu w ten sposób, że każdy z nich zajmował osobny pokój. Urząd Miasta zaproponował im miejsce w lokalu o powierzchni 17,40 m2. Mężczyzna zgłosił sprawę do Rzecznika. Podkreślił, że nie kwestionuje obowiązku opuszczenia zajmowanego dotychczas lokum, ale nie zgadza się, aby mieszkać z byłą żoną w jednym pokoju.

Data: 
2016-03-08

Od złożenia zawiadomienia o gwałcie do przesłuchania ofiary mija bardzo dużo czasu: dwa a nawet  trzy miesiące. Tak w praktyce działają przepisy, które wprowadzono po to, by przesłuchiwać osoby pokrzywdzone w takich sprawach ze szczególnym poszanowaniem ich praw – wynika z badań RPO

Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na szarym tle

Strony