Godło RP
Zawartość

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

na zdjęciu uczestnicy spotkania
2015-10-28

Działalność Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści zainaugurowano 28 października br. w Katowicach. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się zwalczaniem przejawów dyskryminacji i mowy nienawiści na terenie województwa śląskiego.

na zdjęciu Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach Aleksandra Wentkowska

Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Praw Obywatelskich (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego) jest Aleksandra Wentkowska

Do zakresu działania Biura Pełnomocnika Terenowego należy:

Od 2011-09-19 do 2011-09-23

Krajowy Mechanizm Prewencji oraz przedstawiciel Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach przeprowadzili wizytacje w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 14 im św. Faustyny i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 52 w Krakowie oraz w Izbie Zatrzymań przy Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Krakowie.

Od 2011-02-28 do 2011-03-04

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji” i Biura Terenowego Rzecznika w Katowicach przeprowadzili wizytację w Zakładzie Karnym, Policyjnej Izbie Dziecka, Izbie Wytrzeźwień oraz w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie.

Strony