Treść strony

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu

Data: 
2015-11-16

Wrocław, 29 września 2015 r. Demonstracje przeciwników przyjęcia uchodźców do Polski. Hasła na transparentach o wymowie ksenofobicznej i rasistowskiej nawołujące do przemocy. Nie reaguje przedstawiciel organu Gminy Wrocław, który jest tam obecny. Nie reagują Policjanci czuwający nad bezpiecznym przebiegiem zgromadzenia – rejestrują jedynie jego przebieg.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa za szczególne dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami.

Fundatorem Nagrody jest Rzecznik Praw Obywatelskich, ma ona charakter pieniężny i wynosi 10.000 złotych brutto.

Kandydatów z całej Polski mogą zgłaszać organizacje społeczne i uczelnie wyższe.

Strony