Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu

Data: 
2016-06-15

Pełnomocnik Rzecznika we Wrocławiu zainteresował się praktyką prowadzoną w jednym z hoteli w Ś. Z pobytu w ośrodku nie mogą bowiem korzystać dzieci do 15 roku życia.

W odpowiedzi na pismo RPO Marszałek Województwa ustalił, że wskazany hotel nie jest ujęty w rejestrze podmiotów gospodarczych świadczących usługi turystyczne. W związku z tym wszczął postępowanie administracyjne. Wezwał przedsiębiorcę do usunięcia nazwy „hotel” i oznaczenia kategorii ***+. Właściciel po otrzymaniu zawiadomienia zlikwidował nieprawidłowe oznaczenia.

Data: 
2016-05-30


W Europie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, sytuacja społeczno-polityczna, w związku z napływem uchodźców z Afryki Północnej, uległa zmianie. Kryzys związany z ilością uchodźców, ich akceptacją i asymilacją powoduje konieczność podejmowania działań, mających na celu zażegnanie wszelkich konfliktów, które wywoływane są przez różne środowiska żywiące obawy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, jak i przez samych imigrantów.

Data: 
2016-05-27

Na podstawie artykułu opublikowanego w Gazecie Lubuskiej z dnia 14.03.2016 r. pt. „Dlaczego czasem brak miejsca dla dzieci”, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę dotyczącą poziomu  zabezpieczenia opieki pediatrycznej, w tym szpitalnej, dzieciom zamieszkałym w województwie lubuskim.

Data: 
2016-05-19

W związku z informacjami, jakie ukazały się w mediach (m.in. w artykule “Igor zmarł w komisariacie” Gazeta Wrocławska) Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę śmierci Igora S., 25-latka, który w niedzielę zmarł w komisariacie we Wrocławiu.

Mężczyzna kilkadziesiąt minut wcześniej został porażony paralizatorem przez funkcjonariuszy Policji.

RPO m.in. zwróci się o udzielenie stosownych informacji i wyjaśnień w tej sprawie do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Data: 
2016-05-18

Pełnomocnik Terenowy RPO we Wrocławiu dwukrotnie interweniował w sprawie starszych osób, które powinny być zwolnione z opłat abonamentowych.

Data: 
2016-05-11

Do Biura Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu zwróciła się mieszkanka Wałbrzycha z prośbą o interwencję w sprawie przedłużającego się postępowania w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.

Skarżąca zarzuciła, że już  w 1992 r. jej dziadek złożył wniosek o rekompensatę z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP. Następnie stroną postępowania był jej ojciec, a po jego śmierci – ona sama.

Data: 
2016-04-29

Do Biura Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu zwróciła się pani H. ze skargą na m.in. niesłuszne wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego do lokalu mieszkaniowego. W toku postępowania wyjaśniającego ustaliliśmy, że MOPS decyzją z 2014 r. przyznał Zainteresowanej dodatek mieszkaniowy, następnie, pod koniec 2015 r. wstrzymano jego wypłatę z powodu rzekomego niewnoszenia na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny.

Data: 
2016-04-06

Na podstawie artykułu na www.gazeta.pl z grudnia 2015 r.:  „Komornik: To nie auto dłużnika? Trudno, i tak zabieram”, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę z urzędu.

Data: 
2016-04-05

Obywatel Iranu nie może założyć konta bankowego w Polsce, mimo że ma kartę pobytu czasowego na terenie Polski, od kilku studiuje i pracuje tu, a jego żona jest Polką. Swój problem przedstawił w Biurze Terenowym RPO we Wrocławiu.

Data: 
Od 2016-03-29 do 2016-04-29

Zarządca nieruchomości zadeklarował przyłączenie budynku do sieci wodno-kanalizacyjnej w połowie 2013 r. Do końca 2015 r. nie zostały podjęte żadne działania w tym kierunku.

Jedna z mieszkanek we wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła uwagę, że opieszałość zarządcy powoduje mi.in. problemy z zaopatrzeniem w wodę i konieczność jej dowożenia we własnym zakresie.

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu poprosił o wyjaśnienia prezesa zarządu wspólnoty mieszkaniowej, który poinformował, że prace rozpoczną się w kwietniu 2016 r. 

Strony