Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu

Data: 
2016-05-11

Do Biura Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu zwróciła się mieszkanka Wałbrzycha z prośbą o interwencję w sprawie przedłużającego się postępowania w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.

Skarżąca zarzuciła, że już  w 1992 r. jej dziadek złożył wniosek o rekompensatę z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP. Następnie stroną postępowania był jej ojciec, a po jego śmierci – ona sama.

Data: 
2016-04-29

Do Biura Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu zwróciła się pani H. ze skargą na m.in. niesłuszne wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego do lokalu mieszkaniowego. W toku postępowania wyjaśniającego ustaliliśmy, że MOPS decyzją z 2014 r. przyznał Zainteresowanej dodatek mieszkaniowy, następnie, pod koniec 2015 r. wstrzymano jego wypłatę z powodu rzekomego niewnoszenia na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny.

Data: 
2016-04-06

Na podstawie artykułu na www.gazeta.pl z grudnia 2015 r.:  „Komornik: To nie auto dłużnika? Trudno, i tak zabieram”, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę z urzędu.

Data: 
2016-04-05

Obywatel Iranu nie może założyć konta bankowego w Polsce, mimo że ma kartę pobytu czasowego na terenie Polski, od kilku studiuje i pracuje tu, a jego żona jest Polką. Swój problem przedstawił w Biurze Terenowym RPO we Wrocławiu.

Data: 
Od 2016-03-29 do 2016-04-29

Zarządca nieruchomości zadeklarował przyłączenie budynku do sieci wodno-kanalizacyjnej w połowie 2013 r. Do końca 2015 r. nie zostały podjęte żadne działania w tym kierunku.

Jedna z mieszkanek we wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła uwagę, że opieszałość zarządcy powoduje mi.in. problemy z zaopatrzeniem w wodę i konieczność jej dowożenia we własnym zakresie.

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu poprosił o wyjaśnienia prezesa zarządu wspólnoty mieszkaniowej, który poinformował, że prace rozpoczną się w kwietniu 2016 r. 

Data: 
2016-03-08

Rodzina pana R. od wielu lat podejmuje starania o wykupienie mieszkania po zmarłym ojcu. Lokal należy do zasobów mieszkaniowych Komendanta Wojewódzkiego Policji. Do Biura RPO we Wrocławiu wpłynęło pismo pana R. z prośbą o pomoc w trudnej sytuacji. Pełnomocnik Rzecznika zwrócił się Komendanta Policji w tej sprawie. Poprosił także o wyjaśnienia tamtejszy Urząd Gminy.

Data: 
2016-03-08

Przez kilku miesięcy mieszkanka Wrocławia oczekiwała na odpowiedź sądu rejonowego, gdzie złożyła odwołanie od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zdesperowana poprosiła o pomoc Pełnomocnika RPO we Wrocławiu.  Pełnomocnik ustalił, że pismo rzeczywiście wpłynęło do sądu. Sprawa jednak nie nabrała biegu ze względu na braki kadrowe w wydziale sądu rejonowego (procownicy byli bardzo przeciążeni zadaniami i tworzyły się zaległości).

Data: 
2015-11-16

Wrocław, 29 września 2015 r. Demonstracje przeciwników przyjęcia uchodźców do Polski. Hasła na transparentach o wymowie ksenofobicznej i rasistowskiej nawołujące do przemocy. Nie reaguje przedstawiciel organu Gminy Wrocław, który jest tam obecny. Nie reagują Policjanci czuwający nad bezpiecznym przebiegiem zgromadzenia – rejestrują jedynie jego przebieg.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa za szczególne dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami.

Fundatorem Nagrody jest Rzecznik Praw Obywatelskich, ma ona charakter pieniężny i wynosi 10.000 złotych brutto.

Kandydatów z całej Polski mogą zgłaszać organizacje społeczne i uczelnie wyższe.

Strony