Zawartość

Dzień otwarty organizowany przez OIRP we Wrocławiu dla społeczności ukraińskiej pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2018-04-26
Położenie: 
  • Wrocław
    Polska
słowa kluczowe: 
Organizatorem inicjatywy jest Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
Trudności, na jakie napotykają przybysze z Ukrainy, wynikają nie tylko z bariery językowej, ale także w dużej mierze z odmiennego porządku prawnego oraz związanych z nim różnic proceduralnych i z odmiennych sposobów ochrony własnych interesów. Zdarzają się również przypadki dyskryminacji ze względu na pochodzenie i narodowość. Biorąc pod uwagę te aspekty Okręgowa Izba Radców Prawnych chce, aby podczas Dnia Otwartego przedstawiciele społeczności ukraińskiej mogli uzyskać stosunkowo szeroką i dokładną informację dotyczącą możliwości i sposobów uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej. Niezwykle ważne jest bowiem budowanie zaufania do przedstawicieli zawodów prawniczych, także wśród cudzoziemców posiadających niejednokrotnie odmienne od polskich doświadczenia z ojczystego kraju. Organziatorzy zapowiadają, ze ważna kwestią wydarzenia będzie informowanie o sposobach walki z dyskryminacją i nierównym traktowaniem ze względu na narodowość i pochodzenie etniczne, a także wskazywanie organów i podmiotów, u których można poszukiwać pomocy.