Zawartość

The Erosion of Democracy in Europe? Human Rights and Rule of Law Challenges in Poland and Hungary

Data: 
2018-06-11
słowa kluczowe: 

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar uczestniczył dziś w spotkaniu poświęconym erozji demokracji w Europie oraz zasadzie państwa prawa w Polsce i na Węgrzech zorganizowanym w Brukseli przez Biuro Wysokiego Komisarza Praw Człowieka ONZ, Oddział Regionalny w Europie.