Zawartość

Ewa Ewart laureatką honorowej odznaki RPO

Data: 
2020-01-21
słowa kluczowe: 
Obrazek z linkiem prowadzący do relacji w serwisie Youtube

Ewa Ewart jest dziennikarką, autorką filmów dokumentalnych, wielokrotnie nagradzana za swoją pracę i twórczość w Polsce i za granicą.

Podróżując po całym świecie i pracując w wielu krajach, zrealizowała szereg wnikliwych dokumentów śledczych o tematyce politycznej i społecznej, ukazujących często przełomowe wydarzenia oraz drastyczne naruszenia praw człowieka.

Jej filmy ujawniły nowe informacje m.in. o takich kwestiach, jak korupcja w Rosji w czasach Borysa Jelcyna, tajne więzienia w Korei Północnej, wojna domowa w Kolumbii czy tajny i nielegalny program CIA ekstradycji w trybie nadzwyczajnym osób podejrzanych o terroryzm. W jednym z dokumentów opowiada o pamiętnej tragedii w Biesłanie – film zrealizowany został w pierwszą rocznicę ataku terrorystycznego, w wyniku którego zginęło ponad 170 dzieci. W kolejnym dokumencie, pięć lat później, autorka skupiła się z kolei na pokazaniu traumy, jaką wciąż odczuwały dzieci, które przeżyły ten nieludzki zamach. Najnowsze dzieło autorki, to zrealizowany w 2019 roku film „My, Naród”, w którym opowiada historię 30 lat polskiej transformacji i roli, jaka odegrały w tym USA.

Ewa Ewart jest również mówcą motywacyjnym dla różnych grup społecznych i zawodowych, z którymi dzieli się swoim doświadczeniami opisanymi w książce „Widziałam”.

PROGRAM

godz. 17.00 Otwarcie spotkania - Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich

godz. 17.10 Laudacja na cześć Laureatki Nagrody - Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact Polska

godz. 17.25 Ceremonia wręczenia nagrody, wystąpienie laureatki i gości

godz. 18.00 Ewa Ewart i jej twórczość

godz. 18.25 Wprowadzenie do filmu „My, Naród” – wideo Jacek Stawiski

godz. 18.30 Projekcja filmu „My, Naród”

Zobacz także