Zawartość

Filip Memches i Krzysztof Gottesman pracują w Polskim Radiu. Gdyby doszło do ich zwolnienia po audycji z udziałem prof. Jana Hartmana, istotnie RPO miałby prawo się niepokoić – władze Polskiego Radia odpowiadają Rzecznikowi Praw Obywatelskich

Data: 
2017-07-03
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

W połowie maja media podały, że z powodu zaproszenia do studia w Polskim Radiu 24 prof. Jana Hartmana zwolnieni z pracy zostali dziennikarz Filip Memches i wicedyrektor Polskiego Radia Krzysztof Gottesman.

Sytuację tę krytykowało środowisko dziennikarskie. W efekcie w kolejnych dniach pojawiły się (także w mediach) kolejne informacje: że p. Filip Memches otrzymał następnie propozycję odnowienia umowy o pracę, a p. Krzysztof Gottesman pracuje w innym programie Polskiego Radia.

Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił władze Polskiego Radia o wyjaśnienie tej sprawy.

Powołując się na doniesienia mediów RPO wyraził zaniepokojenie sytuacją dotyczącą polityki kadrowej w redakcji Polskiego Radia 24. „Brak transparentności w odsuwaniu od anteny oraz zwalniania z pracy dziennikarzy pracujących w mediach publicznych może bowiem powodować naruszenie wolności słowa. W mojej ocenie decyzje w tym zakresie powinny być podejmowane w oparciu o przejrzyste zasady,  z poszanowaniem niezależności redakcyjnej dziennikarzy i redaktora naczelnego” – napisał Adam Bodnar 5 czerwca.

Teraz otrzymał odpowiedź od prezesa Polskiego Radia Jacka Sobali:

„Zarówno Pan Filip Memches, jak i Pan Krzysztof Gottesman są obecnie pracownikami Polskiego Radia S.A. i aktywnie wykonują swoje obowiązki. Z tego punktu widzenia argumenty wskazane w Pana piśmie nie odnoszą się do sytuacji zawodowej tych osób. Istotnie, doniesienia medialne dotyczące rzekomych skutków zaproszenia prof. Jana Hartmana do studia Polskiego Radia 24 mogły wywołać zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich, natomiast nie znajduje ono uzasadnienia.

Polskie Radio S.A. w swojej działalności przestrzega konstytucyjnych oraz międzynarodowych standardów realizowania misji publicznej oraz poszanowania swobody wypowiedzi w mediach publicznych, na które był Pan uprzejmy zwrócić uwagę w swoim wystąpieniu. Świadczą o tym treści programowe wszystkich anten Polskiego Radia S.A. jako nadawcy publicznego. Natomiast Zarząd Polskiego Radia S.A. jako pracodawca zachowuje autonomię w kształtowaniu polityki kadrowej, działając w ramach określonych przepisami prawa pracy”.

  • Dzienikarze i kamerzyści
    Media i komunikacja publiczna