Zawartość

Finansowanie przez samorządy organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych

Data: 
2014-02-16

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat badania:
Finansowanie przez samorządy organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych w realizacji zadań statutowych wyłącznie lub prawie wyłącznie ze środków PFRON-u

Cel badawczy:
Zbadanie struktury finansowania organizacji pozarządowych przez samorządy wszystkich szczebli, w kontekście realizacji zadań pożytku publicznego, określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z informacji Sejmiku wynika, że większość samorządów finansuje organizacje (ogłasza konkursy), wyłącznie ze środków PFRON, które co roku otrzymują w wysokości określonej ustawą okołobudżetową.

Uzasadnienie:
Samorządy w aktach prawnych regulujących ich funkcjonowanie mają zapisy dotyczące współpracy na rzecz organizacji pozarządowych, np. art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy o samorządzie gminnym. Znakomitą większość budżetu PFRON pochłania dofinansowanie pracodawców. Na inne zadania zapisane w ustawie o rehabilitacyjnej pozostaje niewiele środków. Z tej części algorytmem środki otrzymują samorządy. Niewielka część pozostaje na rozpisane przez PFRON programy dla aplikujących organizacji. Ponadto środków otrzymanych z samorządów (które otrzymały z PFRON), nie można łączyć z środkami otrzymanymi bezpośrednio z FPRON, co bardzo utrudnia wniesienie wymaganego wkładu własnego. A zwracam uwagę, że większość organizacji działa non profit, i nie posiada środków własnych. Tzw. 1% (jeżeli trafi do organizacji), jest znikomą częścią budżetu.

Samorządy sprytnie załatwiają kwestię finansowania organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, rozpisując konkursy z otrzymanych środków PFRON. W statystyce wszystko jest w porządku, ale środki które trafiają poprzez te konkursy do organizacji są niewystarczające dla realizacji celów publicznych.
Ponadto samorządy w znikomym odsetku korzystają z ustawowego powierzania zadań oraz rozpisywania konkursów na dłużej niż rok. Takie podejście zakłóca, a często uniemożliwia realizację zadań, które w swoim charakterze są zadaniami długoterminowymi. Nie korzysta się w ogóle z art. 12 ustawy o pożytku publicznym (władze). W tym zakresie potrzebna jest zmiana tej ustawy.

Prezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych