Zawartość

Forum Antydyskryminacyjne w Krakowie 13 listopada

Data: 
2018-11-13
Położenie: 
  • Jęczmienna 9
    Kraków
    Polska
słowa kluczowe: 

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwia Spurek wraz z Zespołem do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Forum Antydyskryminacyjnym w Krakowie, które odbędzie się 13 listopada (wtorek) w Gmachu Głównym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie, w godz. 16:00 - 18:00.

Forum Antydyskryminacyjne odbędzie się w budynku bez barier architektonicznych

Forum Antydyskryminacyjne jest skierowane do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych podejmujących działania na rzecz równego traktowania. W wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń, którzy już posiadają doświadczenie w prowadzeniu działań antydyskryminacyjnych, jak również osoby, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w tym obszarze.

Liczymy, że Forum Antydyskryminacyjne w Krakowie będzie dla działających w regionie organizacji i grup nieformalnych doskonałą okazją do zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich jako niezależnego organu do spraw równego traktowania, ale też stworzy przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz zachęci do zgłaszania Rzecznikowi Praw Obywatelskich nowych spraw.

Forum Antydyskryminacyjne zostanie podzielone na dwie części. Podczas pierwszej z nich przedstawimy - w oparciu o konkretne przykłady - jakie działania Rzecznik Praw Obywatelskich może podjąć w sprawach dotyczących dyskryminacji i jak może wesprzeć w prowadzonych działaniach antydyskryminacyjnych. Program drugiej części spotkania ułożymy we współpracy z samymi uczestnikami Forum, w oparciu o zgłoszone w trakcie rejestracji sugestie tematów do omówienia. Mamy nadzieję, że w ten sposób wspólnie znajdziemy rozwiązanie choć części z nich, a w efekcie będziemy mogli skuteczniej działać na rzecz równego traktowania.

 

Galeria

  • Grafika ze zdjęciem ludzi trzymających się za ręce i tytułem spotkania
    Forum Antydyskryminacyjne w Krakowie