Zawartość

Forum III Wieku pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2016-09-06
słowa kluczowe: 

Forum III Wieku, konferencja towarzysząca XXVI Forum Ekonomicznemu, odbędzie się w dniach 7-10 września 2016 r. w Nowym Sączu i w Krynicy-Zdroju.

Forum III Wieku to cykliczne, coroczne, międzynarodowe wydarzenie, zainaugurowane w 2009 r., którego celem jest zwrócenie uwagi na wyzwania w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do wypracowania i wdrażania rozwiązań systemowych.

Obrady Forum III Wieku, obejmujące m.in.: debaty, panele dyskusyjne oraz warsztaty, koncentrować się będą na zagadnieniach dotyczących problematyki ochrony zdrowia i polityki społecznej, w tym polityki senioralnej, edukacji i aktywizacji osób starszych, nowoczesnych technologii oraz „srebrnej gospodarki”. 

W debacie „Polityka senioralna wyzwaniem dla Europy. Szanse i bariery starzejącego się społeczeństwa” inaugurującym Forum wystąpi dr Sylwia Spurek, zastępczyni RPO ds. równego traktowania.