Zawartość

Gala Finałowa Akademii Paragrafu pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-06-15
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

Gala Finałowa Akademii Paragrafu organizowana przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 odbędzie się 15 czerwca 2019 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Wydarzenie to jest podsumowaniem I etapu Akademii Paragrafu – przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu „Zoom na prawo: Prawny Tutoring Młodych Obywateli” i współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości prawnej i obywatelskiej wśród młodzieży licealnej, w tym wyposażenie ich w wiedzę i kompetencje do samodzielnego podejmowania aktywności prawnych i partycypacji w życiu publicznym, jak też wyszkolenie nauczycieli licealnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym zakresie. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla jego beneficjentów, uczestniczą w nim uczniowie z całej Polski dzięki platformie edukacyjnej stworzonej na potrzeby Akademii Paragrafu.

W I etapie projektu, trwającym od września 2018 roku do czerwca 2019, uczestnicy wzięli udział w inicjatywach edukacyjnych, rywalizacji prawnej i programie tutoringu. Przy pomocy platformy internetowej oraz poprzez udział w wykładach „na żywo” uczniowie uzyskali wiedzę i materiały edukacyjne, obejmujące istotne dla młodego człowieka sfery prawa i życia społecznego. Zespoły zmierzyły się z praktycznymi zadaniami (Prawny Tor Przeszkód), których rozwiązanie wymagało wykorzystania wiedzy prawnej i realnego zaangażowania się na rzecz lokalnej społeczności, np. poprzez wykonanie reportażu o rzeczywistym problemie społecznym z otoczenia młodego obywatela i zaproponowanie jego rozwiązań. W ramach projektu zorganizowane zostały także warsztaty kryminalistyczne, ukazujące realia pracy organów śledczych w procesie karnym. W realizacji zadań uczestnikom pomagali tutorzy, czyli eksperci będący młodymi, praktykującymi prawnikami i członkami stowarzyszenia. Rozwiązane zadania podlegały ocenie, a najlepsi młodzi aktywiści zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi w czasie Gali.

Gala Finałowa będzie składała się z 2 części. Podczas części pierwszej uczestnicy wysłuchają wykładu dotyczącego współczesnych form przestępczości w Internecie. Następnie odbędzie się projekcja filmu „Bezmiar Sprawiedliwości”, po której nastąpi krótka dyskusja dotycząca polskiego systemu prawa karnego i procesowego.

Druga część Gali jest przeznaczona na uwieńczenie sukcesów uczestników projektu - rozdane zostaną nagrody rzeczowe dla najlepszych zespołów oraz wręczone zostaną upominki dla wszystkich uczniów Akademii.