Zawartość

Gala „Natwest LGBT+ Business Awards 2018” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2018-11-14
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

14 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się Gala wręczenia nagród „Natwest LGBT+ Business Awards 2018”.

Nagroda przyznawana jest osobom i organizacjom, które poprzez swoją działalność oraz zaangażowanie przyczyniają się do upowszechnia wartości takich jak różnorodność i inkluzyjność, a w szczególności respektowanie praw osób LGBT+, w miejscu pracy i poza nim. Budując włączające, otwarte na różnorodność organizacje przyczyniają się do realnych zmian, które prowadzą do respektowania w miejscu pracy i w przestrzeni publicznej praw wszystkich przedstawicieli grup narażonych na dyskryminację, a w szczególności osób LGBT+. Te osoby i organizacje wyróżniają się również staraniami na rzecz propagowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku biznesowym i społeczeństwie.

Nagroda przyznawana jest w siedmiu kategoriach:

  1. Pracodawca roku wspierający osoby LGBT / LGBT supporting employer of the year – pracodawca, który przyczynił się do realnych zmian w swojej firmie, budowania otwartych na różnorodność, inkluzyjnych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób LGBT+, podejmując działania takie jak wprowadzenie polityk antydyskryminacyjnych, równy dostęp do oferowanych pracownikom dodatków
  2. Pracownicza sieć LGBT roku / LGBT employee led network of the year – grupa zrzeszająca pracowników/pracowniczki danej organizacji, której działania przyczyniły się do poszerzenia świadomości pracowników/pracowniczek nt. inkluzyjności osób LGBT+ w miejscu pracy i społeczeństwie oraz wspierania budowy otwartych na różnorodność, inkluzyjnych  miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób LGBT+
  3. Ambasador osób LGBT w biznesie / Business LGBT ambassador - pracownik/pracowniczka firmy, którzy przyczynili się do realnych zmian w swojej firmie i  promocji inkluzyjności osób LGBT+ w miejscu pracy kandydata/tki
  4. Ambasador osób LGBT w życiu publicznym / LGBT ambasador outside business world - osoba, która przyczyniła się do realnych zmian i promocji inkluzyjności osób LGBT+ w życiu publicznym
  5. Inicjatywa roku wspierająca osoby LGBT / LBGT supporting initiative of the year – inicjatywa, która poprzez szeroki zasięg społeczny przyczyniła się do realnych zmian i promocji inkluzyjności osób LGBT+ oraz budowania otwartych na różnorodność, inkluzyjnych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób LGBT+
  6. Partnerstwo roku (organizacja pozarządowa) / NGO of the year – organizacja pozarządowa, której działania skupiają się na działaniach mających służyć poprawie sytuacji osób LGBT+ w Polsce oraz  budowania otwartych na różnorodność, inkluzyjnych  miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób LGBT+
  7. Wschodząca gwiazda / raising star for young activists – osoba, która po raz pierwszy zaistniała w latach 2017-2018 w przestrzeni publicznej przyczyniając się do realnych zmian i promocji inkluzyjności osób LGBT+ w życiu publicznym i/lub w środowisku biznesowym